REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.babymetka.pl 

§  1. Informacje ogólne :

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.babymetka.pl (zwanego dalej Witryną) jest firma (zwana dalej Sprzedającym):

Joanna Grotha

ul. Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 2                               

84-230 Rumia

NIP: 5882223100

Dane do kontaktu :

e-mail : sklep@babymetka.pl

1.2. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) to serwis internetowy pod adresem www.babymetka.pl gdzie Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu na rzecz Klientów.

1.3. Klient to pełnoletni nabywca towarów, oferowanych w Sklepie.

1.4. Klient, który dokonuje zamówienia w Sklepie niezwiązanego z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą zwany jest dalej „Konsumentem”.

1.5. Za nabycie rozumie się zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego między Sprzedającym, a Klientem.

1.6. Informacje o towarach wyświetlane na witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

1.7. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod adresem email: sklep@babymetka.pl. Cena za połączenie według stawki operatora, z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci play.

1.8. Przeglądanie treści witryny nie wymaga założenia konta w witrynie oraz podawania jakichkolwiek danych.

§  2. Warunki sprzedaży :

2.1. Produkty sprzedawane w naszym sklepie to produkty wyłącznie naszego autorstwa.

2.2. Produkty te są nowe i oryginalnie zapakowane .

2.3. Bezpośrednio od producenta, którym jest firma BabyMetka.

2.4. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w złotówkach i są cenami brutto i cenami detalicznymi.

2.5. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które podane są w momencie składania zamówienia.

2.5. Do nabycia tj. zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

2.6. Sprzedawca za pomocą sklepu nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W celu złożenia zamówienia hurtowego, uprzejmie prosimy o kontakt bezpośredni z firmą. Zmówienia złożone z naruszeniem powyższego postanowienia, mogą nie zostać potwierdzone przez sprzedawcę.

§  3. Rejestracja konta w witrynie :

3.1. Składanie zamówień przez witrynę dostępne jest zarówno  dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników jak i dla Klientów jednorazowych.

3.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na Witrynie następujących informacji: login, hasło, adres poczty elektronicznej oraz danych wysyłkowych, niezbędnych do realizacji zamówień.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez kupującego za pośrednictwem Witryny.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy.

3.5.  Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci usługi konta w Witrynie. W celu rezygnacji z posiadania konta, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień potwierdzonych przez Sprzedawcę.

3.6.  Usługa konta w witrynie świadczona jest nieodpłatnie.

3.7. Sprzedający może czasowo zawiesić lub wypowiedzieć użytkownikowi dostęp do konta informując go o tym mailowo, w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4. Zamówienia :

4.1. Zamówienie rozumiane jest jako złożenie przez Klienta w formie elektronicznej poprzez internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów tj. koszyka.

4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

4.6. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;

b) danych Klienta;

c) numeru Zamówienia ;

d) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

e) kwoty łącznej brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;

f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

g) sposobu oraz terminu dostawy;

h) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;

4.7. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.

4.8. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.9. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.10. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi zamówione towary w stanie wolnym od wad.

§ 5.  Płatności :

5.1. W naszym Sklepie istnieje kilka możliwości płatności za zakupiony towar :

a)   Za pomocą systemu płatności online przelewy24.pl    

b)  Przelew bankowy tradycyjny : należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sprzedającego.

c ) Za pomocą systemu PayPal

5.2. Numer konta bankowego podany jest  w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w każdym szablonie aukcji jak i w regulaminie.

5.3. Dane do wpłaty :

Joanna Grotha

ul. Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 2                               

84-230 Rumia

NIP: 5882223100

mbank: 35 1140 2004 0000 3802 7702 8431

Tytułem : nr Zamówienia

5.4.  Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu płatności online  oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie dostawcy usługi płatności online.

5.5.  Klient ma 7 dni od złożenia zamówienia na dokonanie płatności.

5.6. Sprzedający w przypadku anulowania zlecenia z obu stron, zmiany zamówienia lub innej przyczyny dokona zwrotu środków pieniężnych na konto Klienta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak zastrzega sobie prawo do dokonania tego zwrotu w terminie 14 dni od momentu otrzymania tego oświadczenia.

§ 6. Realizacja i wysyłka zamówienia :

6.1. Zamówienia towarów można dokonywać za pośrednictwem sklepu internetowego www.babymetka.pl .

6.2. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane o czym klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

6.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie sprzedawcy.

6.4. W chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki klient otrzyma wiadomość o statucie wysyłki.

6.5.  Zmiany w wysyłce, rezygnację z zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze sklepem.

6.6.  Wysłane zamówienia nie podlegają anulowaniu i zmianie.

6.7. Gdy w asortymencie Firmy zabraknie produktów objętych zamówieniem Klienta a zamówienie ich u dostawców będzie niemożliwe to Sprzedawcy zgodnie z art. 12 ustawy z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów przysługuje 30 dniowy termin na wykonanie umowy zawartej na odległość. Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie realizacji zlecenia oraz o możliwości zmiany zamówienia.

6.8. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedający.

6.9. Sprzedający w przypadku braku towaru na magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni , począwszy od daty zawarcia umowy z Klientem.

6.10.  Sposoby dostawy towarów :

Przy zamówieniach powyżej 299 zł kurier DPD gratis !

a) Paczkomaty inpost, koszt 17,50 zł, dostawa w 2 dni robocze.

b) Kurier DPD, koszt 14,99 zł, dostawa w 1 dzień roboczy.

c) Kurier DPD pobranie, koszt 21,99 zł, dostawa w 1 dzień roboczy.

Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

6.11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień gdy:

a) Formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

b) Zamówienie wzbudza znaczące wątpliwości.

c) Zamówienie nie zostało opłacone w ciągu 7 dni roboczych.

6.12. Jeżeli kupujący bezpodstawnie odmówi przyjęcia zamówionej , nieuszkodzonej przesyłki, zamówiony wcześniej towar wraca z powrotem do Sprzedającego. Klient natomiast obciążony zostanie wszystkimi kosztami związanymi z odesłaniem paczki z powrotem do nadawcy oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 20 % dokonanych u Sprzedawcy zakupów.

§ 7. Wymiana i rezygnacja z zakupionego towaru :

7.1. Konsument zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumentów, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów wymienionych w tej ustawie, składając oświadczenie o rezygnacji z transakcji sprzedającemu na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Kupującego.

7.2.  Całkowity koszt przesyłki zwracanej ponosi Kupujący. (Za wyjątkiem przesyłek z towarem reklamowanym gdzie koszt wysyłki będzie zwrócony gdy reklamacja zostanie uznana przez sprzedającego).

7.3.  Kupujący ma możliwość wymienić zakupiony towar, składając w ciągu 14 dni od daty kiedy ten towar otrzymał oświadczenie o chęci wymiany na piśmie sprzedającemu.

7.4. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów:

„ Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. „

Dotyczy to produktów nieprefabrykowanych, czyli szytych pod określony wymiar, gdzie to klient sam wybiera rozmiar. 

Produkty nie podlegające zwrotowi:

1) Poszewki w dowolnym rozmiarze

2) Zasłony w dowolnym rozmiarze

3) Prześcieradła w dowolnym rozmiarze

4) Maty do zabawy w dowolnym rozmiarze

5) Maseczki

7.5. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą zwrotu zakupionego towaru w naszym sklepie.  

7.6. Jeżeli Konsument skorzystał  z prawa odstąpienia od umowy kupna, umowa ta uważana jest za niezawartą .

Towar w niezmienionym stanie wraz z wszystkimi gratisami oraz z dowodem zakupu należy zwrócić na adres poniżej:

Joanna Grotha

ul. Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 2                               

84-230 Rumia

NIP: 5882223100

7.7. Formularz zwrotu do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ

§ 8. Warunki Reklamacji :  

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

8.2. Zgodnie z Art. 556 kodeksu cywilnego

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8.3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.

8.4. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedającym w celu poinformowania o zdarzeniu oraz wyboru trybu przesyłki reklamowanego towaru. W dalszej kolejności należy dostarczyć sprzedającemu na adres:

Joanna Grotha

ul. Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 2                               

84-230 Rumia

NIP: 5882223100

na piśmie zgłoszenie reklamacji zawierające co najmniej : datę wypełnienia, datę dostrzeżenia wady, dane osobowe: imię i nazwisko, adres do wysyłki: ulica, numer domu lub mieszkania, miasto i kod pocztowy, telefon kontaktowy oraz opis reklamacji jak i reklamowany towar wraz z dowodem zakupu.

8.5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji . Nabywca zostanie poinformowany o dalszych postępowaniach;

8.6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana to Sprzedawca wymieni towar wadliwy odesłany przez konsumenta w ramach reklamacji na wolny od wad lub usunie wady, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedającego

8.7. W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa sprzedający zwróci należność za reklamowany towar  na konto podane we wniosku reklamacyjnym.

8.8. W przypadku gdyby kupujący zmienił adres wysyłki towaru reklamowanego na inny kraj niż kraj, z którego zostało dokonane zamówienie, a koszty za transport były wyższe niż koszty za pierwotne dostarczenie to zwrot środków za transport towaru reklamowanego będzie dokonany w wysokości stawek obowiązujących dla dostarczenia przesyłek w państwie pierwotnego dostarczenia.

8.9. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedający niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. 

8.10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych :

9.1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Joanna Grotha

ul. Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 2                               

84-230 Rumia

NIP: 5882223100

e-mail: sklep@babymetka.pl

9.2. Inspektor ochrony danych:

Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Joanna Grotha

ul. Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 2                               

84-230 Rumia

NIP: 5882223100

sklep@babymetka.pl

9.3. Podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 

9.4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane Użytkowników Witryny (nie posiadający konta) w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu Użytkownikom treści zamieszczonych na Witrynie, oraz udostępniania formularza kontaktowego; obsługi zamówień składanych bez rejestracji konta w Witrynie; obsługi reklamacji.

 

Dane Użytkowników Witryny (posiadający konto) podane Administratorowi w formularzach dostępnych w Witrynie, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i obsługi konta (w tym świadczeniu usługi schowka danych niezbędnych do realizacji zamówień), obsługi zamówień składanych przez zarejestrowanego Użytkownika; prezentowania historii zamówień; obsługi reklamacji.

 

9.5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta.

Dane Użytkownika zebrane w związku z założeniem profilu (konta) w sklepie są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasu rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora.

Dane Użytkownika zbierane w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, oraz tzw. historia zakupów, są przetwarzane przez okres 3 lat i 6 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia na adres Użytkownika dla celów obrony przed roszczeniami Użytkownika.

 

9.6. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.8. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

9.9. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i kompletne oraz ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

9.10. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedającego poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

9.11. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności dostępnym na witrynie obok regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe :

10.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, pozostaje to jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.

10.4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny treści powodujących jej nieprawidłową pracę lub przeciążenie, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z przepisami prawa.

10.5. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

10.6. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu.

10.7. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie.

 

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania

Używamy cookies. Korzystając z naszej strony, akceptujesz ich używanie. Polityka Prywatności.